Bedrifter

Våre medlemsbedrifter har topp moderne maskiner og utstyr, og det meste går automatisk. Bedriftene har behov for flere fagarbeidere innen flere fag for å få en effektiv produksjon.

Her er oversikten over Opplæringskontorets medlemsbedrifter.  Klikk  på logoen for å komme til bedriftens informasjonsside: