Bli lærling

Gå inn under fanen lærefag for å se fag vi har læreplasser i. Søknadsskjema finner du nederst på siden her.

«Å være lærling i matindustrien er å være lærling i en moderne bedrift»

Matindustrien er Norges største landbaserte industri og har over 50 000 ansatte. Matindustrien i Oslo og Viken produserer mange kjente merkevarer. Satser du på en fremtid i matindustrien kan du få muligheten til å jobbe med store merkevarer.

Våre medlemsbedrifter har topp moderne maskiner og utstyr, og det meste går automatisk. Bedriftene har behov for fagarbeidere innen flere fag for å få en effektiv produksjon.

Bedriftene har behov for ansatte som har kunnskap om mat og prosessforståelse, om maskiner og utstyr og deres virkemåte, om vedlikehold og reparasjoner, om automatisering, styring, logistikk osv….

«Å være lærling i matindustrien er å være lærling i en moderne bedrift»

Vi tilbyr:

Vi forventer: