Skoler

Matindustriens Opplæringskontor samarbeider med videregående skoler i Oslo og Akershus, som tilbyr relevante utdanningsprogram.

Våre medlemsbedrifter tar imot elever på opplæring i faget prosjekt til fordypning. Hensikten med faget er at elever skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i det yrket de ønsker å utdanne seg til.

Prosjekt til fordypning