Automatiseringsfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.
Klikk her for å laste ned Læreplan

Automatiseringsfaget hører inn under Utdanningsprogram for elektrofag.

Klikk her for å se veien frem til fagbrevet