Produksjonsteknikkfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.
Klikk her for å laste ned Læreplan

Produksjonsteknikk hører inn under Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Klikk her for å se veien frem til fagbrevet 

 

Hva gjør en produksjonstekniker?

Planlegging og klargjøring

Sjekke planen for og finne ut hvilket produkt som skal produseres og klargjører innsatsvarer som skal brukes under produksjonen.

Du må også se til at du får riktig produkt til riktig tidspunkt.

Se til at maskinene er lagt om til riktig format og kontrollere maskinen for feil før start for å kunne forhindre eventuelle driftsforstyrrelser eller nedetid. Det er også naturlig at en produksjonstekniker får en sentral rolle ved eventuelt prosjektarbeid, der f.eks nytt utstyr skal introduseres. Produksjonsteknikeren skal være et bindeledd mellom produksjonsavdelingen og vedlikehold.

F.eks:

Størrelse på boks
– 0.33L
– 0.5L

Format på pakkene
– 6-pack
– 12-pack

Type pall
– Europall
– Halvpall

 

Drift

Fagarbeideren skal kunne kontrollere og fylle på med riktig emballasje under drift. Han skal kunne ta kjemiske analyser av produktene man lager, i Ringnes sitt tilfelle gjelder dette alkoholprosent, farge, tetthet, oksygen, kullsyre, stamvørter, ph og rdf. Du skal kjenne til spesifikasjoner og grenseverdier, og vite hva man skal gjøre ved eventuelle avvik.

Du skal kunne feilrette under drift på en effektiv, sikker og riktig måte og kunne registrere nedetid på maskiner som i Ringnes blir gjort ved hjelp av MES.

Du skal kunne blande råsaft ved å regne ut antall liter/kg ingredienser for å lage en resept han kan blande etter.

En skal kunne jobbe på alle maskinområder i et definert område. Du skal kunne styre alle maskinene slik at du kan løse av kollegaene dine til pause og bistå dem om de trenger hjelp med feilretting eller førstelinjevedlikehold.

Du skal kunne stille inn maskiner for å oppnå god kvalitet på produkt og emballasje.

 

Dokumentasjon

En produksjonstekniker skal kunne hente ut tall fra forrige produksjonsdag og rapportere disse på daglige tavlemøter. På denne måten opprettholder man en god kontroll på hvordan linjen presterer i forhold til definerte måltall, og sikrer eierskap blant kollegaene som betjener maskinene.

Du skal kunne gjennomføre en risikoanalyse; gå en inspeksjonsrunde og se over farlige forhold, vurdere hva som kan skje og hva sannsyneligheten er for at man kan skade seg. Deretter skal man gjøre tiltak for å redusere risiko i området. Funn fra risikoanalysen og eventuelle tiltak skal dokumenteres.

Du skal kunne bruke LEAN i produksjon. LEAN er et verktøy vi benytter for å effektivisere og standardisere forskjellige operasjoner i produksjonen. LEAN står også sentralt i Ringnes sine tavlemøter, hvor vi rapporterer produksjonstall, går gjennom eventuelle skader og nesten ulykker, kommer med forbedringsforslag og problemer som har oppstått i produksjonen.

Du skal kunne bruke 5-S i Produksjon.

5-S står for sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre. Dette viktig for effektivisering i produksjonen.

Du skal kunne finne datablader krav til spesifikasjoner ved hjelp av et kvalitet styringssystem.

Omlegging

Du skal kunne legge om maskiner og baner til riktig format på en sikker, kontrollert og effektiv måte.

Kunne bytte ut format deler.

Kunne justere maskinen i forhold til parameterne/oppmerking; Dette er fastsatte mål som kommer opp da du har byttet program på maskinen eller banene.

Dette inngår også i stor del at du har god evne til å samarbeide med kollegaene dine og ha en god teknisk forståelse.

 

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Rengjøring og smøring er viktig for at maskinene og utstyret skal kunne produsere produktet på en effektiv og driftssikker måte.

Du skal kunne finne riktig smøremiddel til riktig produksjonsutstyr, kjenne til datablad for kjemikalet og vite hvordan man skal bruke det.

Du skal også kunne finne fram og bruke riktig rengjøringsmiddel for vask av produksjonsutstyret, samt og bruke riktig verneutstyr til de forskjellige kjemikaliene. Denne informasjonen finnes i kjemikalets datablad.

Det er også viktig at du kan gjøre forbedringer på utstyr og maskiner sånn at maskinen eller området får en bedre flyt og mindre nedetid og at man unngår skader ved arbeidsplassen.

Du skal også kunne inspisere og bytte drev, kjeder og reimer. Samt være med på overhalinger av maskiner.

Du vil være en viktig støtteperson for både produksjon – og vedlikeholdsavdelingen.