Læreplass i byggdrifter- og logistikkfaget

Vår medlemsbedrift Coca-Cola Europacific Partners Norway ønsker fra august 2022 å ta inn en lærling i byggdrifterfaget og en i logistikkfaget.

Er du interessert i søke på en av disse læreplassene sender du innen 15. mars en søknad til tove.lange@nho.no
Der må du legge ved en utfyllende søknad der du blant annet skriver noe om deg som person, din skolegang, dine hobbyer og evt. arbeidserfaring, sommerjobber, verv og annet som kan beskrive deg som person. Du må også legge ved CV og kompetansebevis fra Vg1 og Vg2, evt karakterutskrift fra skoleåret du er inne i nå. Legg gjerne ved andre relevante attester og kursbevis om du har.

Når søknadsfristen er ute oversendes søknadene til bedriftene som selv kaller inn aktuelle kandidater til intervju, og videre velger hvem de vil tilby plass.

Last ned søknadsskjemaet her:
https://miok.no/wp-content/uploads/2022/02/Soknadsskjema-laereplass.docx

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest