Om oss

Matindustriens Opplæringskontor ble etablert i 1995, og er et samarbeids- og serviceorgan som flere bedrifter startet for å koordinere og effektivisere de tilsluttende bedrifters opplæringsvirksomhet. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen de fag som medlemsbedriftene til enhver tid har behov for, samt bidra til å utdanne voksne arbeidstakere med sikte på å ta fagbrev som praksiskandidater. Opplæringskontoret koordinerer og tilrettelegger informasjonsarbeid rettet mot elever, ungdom, foreldre, lærere og andre angående fagopplæring, utdanning og yrke. Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene med oppgaver som:

  • Kvalitetsikring av opplæring i bedrift.
  • Rekruttering av lærlinger til medlemsbedriftene.

Lærekontrakt blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret.
Opplæringskontoret fungerer som en godkjent lærebedrift med ansvar for lærlingene på vegne av medlemsbedriftene.       Opplæringskontoret er et selvstendig og uavhengig organ med eget styre og regnskap.

Med lærekontrakt i et opplæringskontor, er lærlingen godt sikret på veien frem til fagbrev

 

Ansatte

Daglig leder Tove Lange

Mobil:     41 55 93 55
E-post:    tove.lange@nho.no

 

Styret

Generalforsamlingen er ansvarlig for å velge et styre. Opplæringskontoret består i dag av følgende medlemmer:

Styreleder    Karl Johan Kolltveit, Ringnes AS

Nestleder    Marianne Lafton, Mondelèz Norge Production AS

Styremedlemmer    Eli Dybsjord, Joh. Johannson Kaffe AS, Hilde Melfald, Bakehuset AS og Einar Salvesen, Norsk Nærings- og nytelsemiddelforbund

Vararepresentanter    Beathe Sandvik, Lantmännen Unibake AS og Anita Evensløkken, Norsk Nærings- og nytelsemiddelforbund

 

Våre vedtekter

Årsberetning 2015