Velkommen til

Matindustriens Opplæringskontor

Formålet vårt er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen de fag som medlemsbedriftene til enhver tid har behov for, samt bidra til å utdanne voksne arbeidstakere med sikte på å ta fagbrev som Fagbrev på jobb- kandidater eller praksiskandidater.

baked vegetables

Industriell matproduksjon

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Metalworking CNC milling machine.

Produksjonsteknikk
faget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Automatiserings
faget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.

Robotic arm welding system in a manufacturing production plant

Industrimekaniker
faget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Mechanic man welding metal material in garage.

Konditor
faget

Når du har fullført og bestått svenneprøven
får du svennebrev og yrkestittelen
konditor.

Pastry chef decorating a cake
partnere
Matindustriens Opplæringskontor

Ta fagutdanning i matindustrien

Bli med på laget. Vi produserer kjente merkevarer, og utdanner dyktige fagarbeidere!

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industriell matproduksjon: