Lærefag

Industriell matproduksjon

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industriell matproduksjon: Diplom-Is AS, Mondelèz Norge Production AS (Freia), Ringnes AS og TINE Meieriet Oslo

Produksjonsteknikkfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Produksjonsteknikkfaget: Diplom-Is AS, Mondelèz Norge Production AS (Freia), Ringnes AS og TINE Meieriet Oslo

Automatiseringsfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Automatiseringsfaget: Bakehuset og TINE Meieriet Oslo

Industrimekanikerfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industrimekanikerfaget: Mondelèz Norge Production AS

 

 

Konditorfaget

Når du har fullført og bestått svenneprøven får du svennebrev og yrkestittelen konditor.

Bakehuset AS ønsker seg søkere i konditorfaget

Utdanningsveier

Her ser du hvilke utdanningsveier som fører til de fire fagbrevene vi rekrutterer lærlinger til