Lærefag

Industriell matproduksjon

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industriell matproduksjon: Diplom-Is, Lantmännen Cerealia, Mondelèz Norge Production (Freia), Ringnes og TINE Meieriet Oslo

Produksjonsteknikkfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Produksjonsteknikkfaget: Arcus, Diplom-Is, Lantmännen Cerealia, Mondelèz Norge Production (Freia), Ringnes og TINE Meieriet Oslo

Automatiseringsfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Automatiseringsfaget: Bakehuset, Diplom-Is og TINE Meieriet Oslo 

Industrimekanikerfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industrimekanikerfaget: Coca-Cola European Partners

 

 

Bakerfaget og Konditorfaget

Når du har fullført og bestått svenneprøven får du svennebrev og yrkestittelen baker eller konditor.

Vi har hos Bakehuset  ledig læreplass i både baker- og konditorfaget. 

Utdanningsveier

Her ser du hvilke utdanningsveier som fører til de fire fagbrevene vi rekrutterer lærlinger til