Lærefag

Her ser du en oversikt over fagområdene.

Industriell matproduksjon

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Produksjonsteknikkfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Automatiseringsfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.

Konditorfaget

Når du har fullført og bestått svenneprøven får du svennebrev og yrkestittelen konditor.

Industrimekanikerfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Utdanningsveier

Her ser du hvilke utdanningsveier som fører til de fire fagbrevene vi rekrutterer lærlinger til

Lærefag