Lærefag

Industriell matproduksjon

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industriell matproduksjon: Ny oversikt kommer i februar 2019

Produksjonsteknikkfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Produksjonsteknikkfaget: Ny oversikt kommer i februar 2019

Automatiseringsfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen automatiker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Automatiseringsfaget: Ny oversikt kommer i februar 2019

Industrimekanikerfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industrimekanikerfaget: Ny oversikt kommer i februar 2019

 

 

Bakerfaget

Når du har fullført og bestått fagprøven får du svennebrev og yrkestittelen baker.

Bakehuset AS ønsker seg søkere i bakerfaget i 2019.

Utdanningsveier

Her ser du hvilke utdanningsveier som fører til de fire fagbrevene vi rekrutterer lærlinger til