Industrimekanikerfaget

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen industrimekaniker.

Utdanningsprogram

Industrimekanikerfaget hører inn under Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Disse bedriftene ønsker seg søkere i Industrimekanikerfaget: